Нормативно - правова база

Програма 5-9 класи
Програма 10-11 класи
Збірник програм факультативів 5-9 класи
Збірник програм факультативів 10-11 класи

Орієнтовані вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природно-математичних дисциплін у 5-11 класах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Н А К А З  N 1/9- 529 від 27.12.2000 м. Київ
Зміни у підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти спонукають переглянути вимоги до виконання письмових робіт та перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін.
  1. Види письмових робіт.
Основними видати класних і домашніх письмових робіт з природничо-математичних дисциплін є:
— розв’язування задач і вправ з математики, фізики, хімії, біології, географії;
— оформлення результатів виконання лабораторних, практичних робіт (відповідно до навчальних програм);
— складання таблиць, схем, написання рефератів тощо;
— записи результатів спостережень за природними явищами, що здійснюються у процесі вивчення природознавства, біології, географії, фізики;
— самостійні та контрольні роботи.
  1. Кількість тематичних контрольних робіт.
2.1 Враховуючи можливості вчителя впродовж вивчення теми, виявляти рівень засвоєння програмового матеріалу засобами навчальних письмових робіт і усних відповідей учнів, доцільно проводити таку кількість з математики:
Предмети Кількість тематичних письмових (контрольних) робіт на рік

5 6 7 8 9 10 11
Математика 13 13
Алгебра

9 8 8 7 6
Геометрія

5 7 5 6 8
2.2 Тематичне оцінювання з фізики, хімії, біології, географії проводиться у різних формах по завершенню вивчення навчальної теми або її частин, згідно з переліком тем для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. При цьому одна письмова тематична контрольна робота на семестр є обов’язковою.
2.3 Для запобігання перевантаження учнів час проведення тематичних (контрольних) робіт визначається загально шкільним графіком, складеним заступником директора навчального закладу за погодженням із вчителями.
Впродовж одного робочого дня учні можуть виконувати письмову тематичну (контрольну) роботу тільки з однієї дисципліни, а протягом тижня – не більше ніж з трьох. Під час планування тематичних робіт у кожному класі необхідно передбачати їх рівномірний розподіл протягом усього семестру, не допускаючи накопичення письмових (контрольних) робіт на при кінці семестру, навчального року.
  1. Кількість і призначення учнівських зошитів.
Для виконання усіх видів письмових робіт потрібно мати таку кількість зошитів:
з математики:
— 5-6 класи – два зошити;
— 7-9 класи – два зошити з алгебри і один з геометрії;
— 10-11 класи – один зошит з алгебри та початків аналізу і один – для інших видів письмових робіт.
з природознавства, біології та географії:
— по одному робочому зошиту для виконання лабораторних, практичних
робіт та інших видів робіт;
з фізики та хімії:
— по два зошити: один для класних і домашніх робіт, другий – для
лабораторних і практичних робіт, практикуму (останній зберігається у
кабінеті протягом року);
для контрольного тематичного оцінювання з усіх дисциплін передбачаються
окремі зошити чи аркуші, які зберігаються протягом навчального року в
загальосвітньому навчальному закладі.
  1. Порядок перевірки письмових робіт.
4.1 Зошити, в яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряються:
— у 5-6-х класах – з математики – один раз на тиждень;
— у 7-9-х класах – з алгебри та геометрії – один раз на два тижні;
— у 10-11-х класах – з математики – двічі на місяць.
4.2 Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється в класний журнал наприкінці вивчення кожної теми.
4.3 Оцінка за ведення зошитів з фізики, хімії, біології та географії не виставляється.
 Заступник Міністра В.О. Огнев’юк

Календарно – тематичне планування з математики, алгебри, геометрії

Календарно-тематичне планування з математики 2015-2016 н.р.
Предмет Клас Підручник І семестр ІІ семестр
Математика 5 Н.А.Тарасенкової, І.М.Богатирьової, О.П.Бочко, О.М.Коломієць, З.О.Сердюк ,К.: видавничий дім «освіта», 2013 giperssulkadocx giperssulkadocx
Математика 6 Н.А.Тарасенкової, І.М.Богатирьової, О.П.Бочко, О.М.Коломієць, З.О.Сердюк. К.: видавничий дім «освіта», 2014 giperssulkadocx
Алгебра 7 Г.П.Бевз, В.Г.Бевз/Київ-2015 giperssulkadocx giperssulkadocx
Геометрія 7 М.І.Бурда, Н.А.Тарасенкова giperssulkadocx giperssulkadocx
Алгебра 8 О.Я. Біляніна, H.Л. Кінащук, І.М. Черевко, «Генеза», 2008 giperssulkadocx giperssulkadocx
Алгебра 9 Кравчук Василь, Підручна Марія, Янченко Галина. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2009 giperssulkadocx giperssulkadocx
Геометрія 9 А.П.Єршова, В.В.Голобородько, О.Ф.Крижановський, С.В.Єршов. — Х.; Вид-во «Ранок», 2009 giperssulkadocx giperssulkadocx


Календарно – тематичне планування з математики, алгебри, геометрії 2014-2015 н.р.
Календарно – тематичне планування предметів:
Математика 5 клас;
Математика 6 клас;
Алгебра 7 клас;
Геометрія 7 клас;
Алгебра 8 клас;
Геометрія 8 клас;
Алгебра 9 клас;
Геометрія 9 клас.

Немає коментарів:

Дописати коментар